"Cercetaţi Scripturile pentru voi înşivă, ca să puteţi înţelege solemnitatea teribilă a ceasului de faţă." Ellen G. White

Cum a fost in zilele lui Noe: protest împotriva ecumenismului

Cum a fost in zilele lui Noe: protest împotriva ecumenismului