"Cercetaţi Scripturile pentru voi înşivă, ca să puteţi înţelege solemnitatea teribilă a ceasului de faţă." Ellen G. White

O diferență de la cer la pământ, mesajul advent și vinul Babilonului