"Cercetaţi Scripturile pentru voi înşivă, ca să puteţi înţelege solemnitatea teribilă a ceasului de faţă." Ellen G. White

Aici au stat, AICI STĂM Esența protestantismului partea a 2a