"Cercetaţi Scripturile pentru voi înşivă, ca să puteţi înţelege solemnitatea teribilă a ceasului de faţă." Ellen G. White

Tineri pentru Hristos și lucrarea lui Satan de nimicire a tinerilor