"Cercetaţi Scripturile pentru voi înşivă, ca să puteţi înţelege solemnitatea teribilă a ceasului de faţă." Ellen G. White

Despre noi

Noi credem că timpul de har pentru Biserica Rămăşiţei lui Dumnezeu, curând se va încheia  şi o dezoltare  a caracterului după chipul lui Hristos, nu este o opţiune, ci o necesitate urgentă.

„Timpul este aproape sfârşit. Reflectaţi voi chipul minunat al lui Isus, aşa cum ar trebui?” Apoi atenţia mi-a fost îndreptată către pământ şi am văzut că va trebui să aibă loc o pregătire între cei care au îmbrăţişat în ultima vreme solia celui de-al treilea înger. Îngerul a spus: „Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, pregătiţi-vă. Va trebui să muriţi faţă de lume cum nu aţi mai murit vreodată.” Am văzut că era o mare lucrare de făcut pentru ei şi numai o scurtă vreme în care să se înfăptuiască aceasta.(Ellen G. White – Experienţe şi Viziuni pag. 64 original)

“Domnul mi-a arătat lămurit că chipul fiarei va fi făcut înainte de a se fi încheiat timpul de probă; deoarece el urmează să fie marea punere la probă a poporului lui Dumnezeu, prin care se va hotărî soarta lor veşnică. . . (Apoc. 13,11-17)

Aceasta este proba prin care trebuie să treacă poporul lui Dumnezeu înainte ca să fie sigilat. Toţi cei care-şi dovedesc credincioşia faţă de Dumnezeu, ţinând Legea Lui şi refuzând de a accepta un Sabat fals, se vor aduna sub steagul Domnului Dumnezeu Iehova, şi vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Aceia care părăsesc adevărul de obârşie cerească şi acceptă sabatul de duminică, vor primi semnul fiarei.” (Ellen G. White  – Scrisoarea 11, 1890)  

“Ce faceţi, fraţilor, în timpul marii lucrări de pregătire? Aceia care se unesc cu lumea vor fi modelaţi de lume şi pregătiţi pentru semnul fiarei. Acei care nu se încred în ei înşişi, care se umilesc înaintea lui Dumnezeu şi îşi curăţă sufletul prin ascultarea de adevăr sunt modelaţi de cer şi pregătiţi pentru sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. Când decretul va fi promulgat şi sigiliul va fi pus, caracterul va rămâne pentru veşnicie curat şi fără pată.

Acum este timpul să ne pregătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat sau a unei femei necurate. El nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau a unei femei ambiţioase sau care iubeşte ceea ce este lumesc. El nu va fi pus niciodată pe fruntea bărbaţilor şi femeilor cu limba şi inima înşelătoare. Toţi cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu – candidaţi ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Mergeţi înainte, fraţii şi surorile mele. Nu pot să scriu decât pe scurt despre aceste lucruri în timpul acesta, numai atrăgând atenţia la necesitatea pregătirii. Cercetaţi Scripturile pentru voi înşivă, ca să puteţi înţelege solemnitatea teribilă a ceasului de faţă.” (Ellen G. White  – Mărturii pentru comunitate vol.5, pag 216 original)

Credem că dacă vom fi salvaţi va fi numai datorită harului oferit de Mielul lui Dumnezeu. Totodată căutarea reînviorări şi a reformei trebuie să fie prima noastră lucrare, promisa reînviorare va venii numai dacă vom urma sfatul lui Dumnezeu. Înţelegerea profeţiilor de către poporul nostru  va conduce la o reformă şi  reînviorare.

“Trăim în timpul pericolelor din zilele de pe urmă, iar lucrarea noastră este aceea de a avertiza poporul de primejdia în care se află. Să nu îngăduim ca scenele solemne, pe care le-a descoperit profeţia, să rămână necunoscute. Dacă poporul nostru ar fi măcar pe jumătate conştient, dacă ar înţelege cât de aproape sunt evenimentele descrise în Apocalipsa, în bisericile noastre s-ar produce o reformă şi mult mai mulţi ar crede solia.

Ascultaţi ce spune Daniel, ascultaţi ce spune Apocalipsa şi vestiţi adevărul. Dar, oricare ar fi subiectul prezentat, înălţaţi-L pe Isus ca centru al fiecărei nădejdi, „Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă”. (Ellen G. White  – Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 119)

Dacă vom înţelege timpul pe care îl trăim ne va conduce să ne concentrăm asupra sănătăţii şi educaţiei adevărate. Credem că este timpul să ne luptăm pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru todeauna, pentru cărările cele vechi  care vor aduce odihnă pentru sufletele noastre.  Studiul Bibliei şi a scrierilor Ellenei White sunt necesare pentru a ne întări credinţa, fără aceste adevăruri preţioase vom fi îndepărtaţi din Biserica Rămăşiţei. Totodată credem că Dumnezeu pregăteşte un grup în Biserică care va învinge condiţia Laodiceană şi va avea experinţa Biserici triumfătoare.

“Să aşteptăm noi oare până la împlinirea profeţiilor cu privire la sfârşit ca de-abia atunci să spunem ceva cu privire la ele? De ce valoare vor mai fi atunci cuvintele noastre? Să aşteptăm noi oare până când judecăţile lui Dumnezeu vor cădea asupra călcătorului de Lege, ca de abia atunci să-i spunem cum să le evite? Unde este credinţa noastră în Cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie oare să vedem cum se împlinesc cele prezise ca de-abia atunci să credem ce a spus El? În raze clare şi distincte, lumina a venit la noi, arătându-ne că ziua cea mare a Domnului este aproape, „este chiar la uşi”. Să căutăm să citim şi să înţelegem înainte de a fi prea târziu”. (Ellen G. White  – Mărturii pentru comunitate vol.9, pag 20 )                www.marealupta.net